Dansk transportministeriet gør rede for antallet af passagerer, der rejser i nattoget fra København til Köln/Amsterdam, Frankfurt/Basel og Berlin/Prag (2013)

Das dänische Verkehrsministerium veröffentlicht die Anzahl der Reisenden, die 2013 den Nachtzug von Kopenhagen in den Kursgruppen nach Köln/Amsterdam, Frankfurt/Basel und Berlin/Prag benutzt haben

Reisende im Nachtzug
Passagerer i nattoget.pdf
Adobe Acrobat Dokument 733.0 KB

Diese Zahlen wurden auf Anfrage der dänischen »Einheitsliste – Die Rot-Grünen« am 12. August 2014 veröffentlicht. Einen Tag zuvor hatte die DB via Social Media mitgeteilt, dass sie die Nachtzüge nach Kopenhagen nicht, wie zuvor kommuniziert, zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember 2014, sondern vorfristig zum 31. Oktober 2014 einstellt:

 

Betriebliche Gründe und eine sich abzeichnende geringe Nachfrage führten zu dieser Entscheidung.

 

Ist dies das neue Geschäftsmodell der Deutschen Bahn AG: »Die Fahrten finden erst ab einer Mindestteilnehmerzahl von X Personen statt«?

Und nebenbei: 2013 lag die Nachfrage im November und Dezember bei 76 bis 89 % des Jahresdurchschnitts ohne Hochsaison (Juli-August). Halten Sie das für zu gering?


 

These figures have been published by the Danish transport ministry answering a question of the Danish party »Red-Green Alliance« on August 12, 2014. The day before, DB had made known via social media that they do not cancel the Copenhagen night trains in mid-December (date of annual timetable change, as announced on previous occasions) but six weeks before, October 31, 2014:

 

Operational reasons and an expected low demand led to this decision.

 

Is this the new business model of Deutsche Bahn AG: »If bookings do not reach the minimum number X, the service will not be provided«?

By the way: In 2013, the demand in November and December represented between 76 and 89 % of the yearly mean demand leaving aside the peak season (July and August). Do you consider that being too low?

 

Appel fra Danmark

Organisationer NOAH Friends of the Earth DenmarkVedvarendeEnergiDanmarks Naturfredningsforening, Greenpeace Danmark og Rådet for Bæredygtig Trafik had skrivet tip Danmarks Transportminister Magnus Heunicke og Folketingets Transportudvalg

Nattogshenvendelse.pdf
Adobe Acrobat Dokument 137.9 KB

For en udvidelse af det indre-europæiske tognet

De følgende 16 »byggesten« blev fremlagt på en konference 5. juli 2014 i Fulda, som et led i en kampagne for at redde de europæiske nat-, og biltog, samt fremme grænseoverskridende tog-forbindelser. De udspringer af den debat, de fandt sted på konferencen, hvori deltog jernbane-eksperter fra »Bürgerbahn statt Börsenbahn«, NGO’er fra »Bahn für Alle«, samt ansatte fra »DB European Railservice«.

 

 

1

Udgangspunktet for projektet er den langsomme afmontering af nattogstrafik på det tyske og det europæiske jernbanenettet, og den aktuelle beslutning om en næsten total fjernelse af de europæiske nattog. Et særligt aspekt er Deutsche Bahns (DB) igangværende reduktion biltogene.

 

 

2

Denne udvikling er kontraproduktiv på tre måder:

 

A) Den modsiger klimamålene og en bæredygtig transportpolitik. Den officielle transportpolitik såvel på tyske føderalt niveau som på EU-niveau bekræfter, at tog er den mest bæredygtige transport-måde blandt alle motoriserede transportformer. Alle snakker om at skinnenettet skal udbygges yderligere, men ikke desto mindre, så sker det modsatte, især i forhold til nattog og til de grænse-overskridende europæiske togforbindelser

 

B) Nedskæringerne står i skarp kontrast til de mål som EU og medlemsstaterne har opstillet om at etablere et finmasket net af transportforbindelser og transportstrømme for at få Europa til at »vokse sammen«. Hvad der sker inden for togtrafikken, fører i stedet til en opsplitning af Europa.

 

C) En sådan politik er i modsætning til at understøtte jernbaneselskaber, og det er en politik, der truer med at eliminere en vigtig del af jernbanetransport, et segment som har været et symbol og et varemærke for togtrafikken i snart 150 år. Tænk blot på legendariske tog som Orientexpressen, Flèche d’Or m.fl., og tænk på hvad togrejser gennem Europa, har betydet i litteratur og på film.

Forringelserne er skadelige for passagererne og for jernbanevirksomhederne.

...

Nachtzug-Initiative-dansk.pdf
Adobe Acrobat Dokument 116.1 KB

Möchten Sie demnächst mit einem Autozug verreisen? Suchen Sie Informationen zu Zielorten und Fahrplänen?

Dann empfehlen wir Ihnen den »Autoreisezug-Planer« von Jürgen Reschke.

Dort finden Sie Übersichten der Anbieter, der deutschen Abfahrtsbahnhöfe, der Zielbahnhöfe in mehreren Ländern und viele hilfreiche Tipps.

 

Über Autozüge in Europa informiert eine weitere Website.